1 mesec brez tebe / 1 month without you

Nani Nanu…. in zbrala sem dovolj moči, da lahko pogledam tvoj stare slike, obudim kakšn droben spomin…ne morem pa še narediti tvojega foto-videa… še preveč boli…. Rada te imam Nani-Nanu …. ♡
Nandico in njeno življenje lahko sedaj najdete tukaj:
Mavrični most , Nandina pesmica , Nandina zgodbica, Nanda foto
****
….and I gathered enough strength to be able to see your old photos, I raise up a little memory … but I still can’t make your photo-video … still hurts too much …. I love you …. Nani-Nanu ♡
Nanda and her life can now be found here:
Rainbow Bridge, Nanda song, Nanda story, Nanda photo

Comments are closed.