Enja, hčerka Machuja, vnučka Nande / Enja daughter of Machu, grandchildren of Nanda

Prejela sem odobritev, da objavim tole srčkano fotko naše vnukice “Enje” Tibaraki Genja Kanze. Na fotki je Enja v sredini, levo od nje je Yisha, desno pa mala Mia ♡ ! Blaž in Masha hvala !!!
****
I’ve received approval to publish this cute photo of our granddaughter “Enja” Tibaraki Genja Kanze. On the photo is Enja in the middle, left is Yisha and on the right side is a little Mia ♡! Blaž and Maša thank you!!!
Enja 2014

Leave a Reply