Iain in Gala imata mladičke ♡ / Iain and Gala have puppies ♡

18.06.2018 sta naš Iain (Silgarhi Iain In Demand) ter pra vnukinja Samike in Gyana, hčerkica naše Budi – Gala ( Snying Rje Che Ba Ga Sa Ga La) postala ponosna starša 6im malčkom.
Imamo 2 fanta in 4 punce :) !
Pravkar so stari 3 tedne in takole zvedavo mižikajo v svet ♡
Za več informacij o malčkih in starših se obrnite na:
Vanja: 041 963 905 ali janez.glavac1@siol.net
spletna stran: https://snyingrjecheba.wordpress.com/
***
On June 18, 2018, our Iain (Silgarhi Iain In Demand) and granddaughter of Sami and Gyan, daughter of our Budi – Gala (Snying Rje Che Ba Ga Sa Ga La) became proud parents of 6 little ones.
We have 2 boys and 4 girls :)!
They are now 3 weeks old ♡
For more information about toddlers and parents, contact:
Vanja: +386 41 963 905 or janez.glavac1@siol.net
web site: https://snyingrjecheba.wordpress.com/

Comments are closed.