Kama, Kely & RumieRue – so odšle k svojim novim družinicam ♡ / – went in to their new families ♡

Kama, Kely in RumiRue so že odšle novim dogodivščinam naproti ♡
Punce naše ♡ želimo vam srečo in polno čudovitih doživetij ♡
Brigita, Tina in Nastja – vam in vašim družinam pa prav tako želimo veliko sreče in veselja z našimi deklicami ♡
Kama, Kely in RumiRue – rada vas imam kolikor je zvezdic na nebu ♡
***
Kama, Kely and RumiRue have already went in to their new families ♡
Girls ♡ We wish you a best luck and full of wonderful experiences ♡
Brigita, Tina and Nastja – we wish you and to your families, too – a lot of happiness and joy with our girls ♡
Kama, Kely and RumiRue – I love you as much as the stars in the sky ♡
Sems Kyi Bu Ka Ma La Shi (Kama)
Sems Ky Bu Ka Kyel (Kely)
Sems Kyi Bu Ka Ta’i Bu Mo (RumieRue)
K malčki 8 tednov vsi skupaj
iz leve proti desni: Kama, Lumi, Yishin, Kely & RumiRue

Comments are closed.