Lumi postal Slovenski Šampion ❤️/ Lumi became Slo Ch ❤️

Skoraj je minilo leto od zadnje razstave in tako sem se odločila, da našega najmlajšega prijavim in greva malo povadit.
Razstava je potekala na Bledu in sicer kar 3 dni. Prvič za Lumija tak razstavni maraton in prvič tudi zame.
A sva zdržala oba in takile so rezultati našega fanta, ki se je pokazal v vmesnem razredu:
CAC Lesce: Excellent 1, CAC, BM, BOB
CACIB Bled I : Excellent 1, CAC, CACIB, BM, BOS
CACIB Bled II : Excellent 1, CAC, CACIB, BM, BOS
In tako je pri rosnih 23 mesecih postal Slo CH
🏆 ❤️ 🐾
Ponosna sem na Lumija, še pa še ❤️ … sploh glede na veliko pavzo med razstavami, karanteno in nobene socializacije in praktično nobene kilometrine na razstavah ❤️
Way to go Lumi 🏆 ❤️ 🐾
***
It’s been almost a year since the last show and so I decided to register our youngest and let’s get a little used to it.
The exhibition takes place in Bled for 3 days. For the first time for Lumi such an exhibition marathon and for the first time also for me.
But we both persevered and these are the results of our boy, who showed up in the intermediate class:
CAC Lesce: Excellent 1, CAC, BM, BOB
CACIB Bled I: Excellent 1, CAC, CACIB, BM, BOS
CACIB Bled II: Excellent 1, CAC, CACIB, BM, BOS
And so, at the dewy 23 months, he became Slo CH
🏆 ❤️ 🐾
I’m so proud of Lumi … especially becouse the long break between shows, quarantine and no socialization and practically no mileage at shows. ❤️
Way to go Lumi 🏆 ❤️ 🐾

Comments are closed.