Mai, Sari, Tiša, Maru, Kona, Luna, Lhun & Sara

 

Stran je končno preseljena (no, še še nakaj zgodbic in fotk je za preseliti …)  in počasi se vračamo na stare tirnice :o) … Tule je še nakaj dolga iz lanskega leta ! Med čakanjem na mladičke od Sami ter medtem, ko smo se ukvarjli s Chomi in Žužo ter za Novo leto, smo prejeli fotke: bratca Mai-a in sestrice Sari – oba sta otroka naše Tare, pa Tarine hčerke Tiše in Nandinega sina Maru-ja in Nandine vnučke Kone ter Lune.
Takoj po Novem letu, pa sta Lhun in Sara obiskala svojo mamico Nando in sestrico Sami !
Opravičujemo se, ker ste morali malce počakati, hkrati pa se vsem skrbnikom zahvaljujemo za novičke in slikce ter obisk, katerih se vedno znova in znova razveselimo !
***************
Homepage is finally moved (well, some stories and photos are still left to move here …) and we slowly return to the old ways: o) … Here are some debt from last year! Before the New Year and while waited for and we had last litter we received photos from: brother Mai and his sister Sari – both children out of Tara, Tara’s daughter Tiša and Nanda’s son Maru, and Nanda’s grandaughters Kona and Luna.
Immediately after the New Year’s day, Lhun and Sara visited his mother Nanda and  sister Sami!
We are sorry, that you had to wait a little while ! Thanks to all owners for all news and photos and visit, which again and again makes us happy !

Mai (Sems Kyi Bu Nyi Ma`i bu)
Tarin sine, ki preživlja veliko svojega prostega časa v gorah / Tara’s son, who spends much of his free time in the mountains
Mai 2012Sari (Sems Kyi Bu Nyi Shar)
Tarina hčerka, mala princeska, a prav tako navdušena planinka / Tara’s daughter, little Princess but she is also enthusiastic mountaineer
Sari 2012Tiša (Sems Kyi Bu A-ti-sha)
Tarina hčerka, lepotička, ki bo Marca doplnila 10 let / Tara’s daughter, pretty girl, who will  turn 10 years in March
Tisha 2012Maru (Rombon Ma ru Kanze)

Nandin sin pridno pazi na svoje skrbnike /Nanda’s son takes great care for their owners
Maru 2012Kona (Sems Kyi Bu Lha Mo)
Vnučka Nande (Sarina hčerka), ki je odšla najdlje v svet od vseh naših otrok, a se nam še vedno pridno javlja! /
Nanda’s granddaughter (Sara’s daughter), who went furthest in the big world from all of our children, but she still didn’t forget on us !
Kona 2012Luna (Sems Kyi Bu La Nye)
Nandina vnučka (Sarina hčerka) Luna je v zadnjem času zelo zaposlena z igro z malim Filipom ! /
Nanda’s granddaughter (Sara’s daughter) Luna is recently very busy playing with little Filip!
20032012-001Lhun (Ch Sems Kyi Bu Sa Zla’i Lhun Po) & Sara (Sems Kyi Bu Sa ra)
Sin in hči Nande, ki nas redno in z vsakim obiskom spravita v najboljšo voljo /
Son and daughter of Nanda,  wich visited  us regularly  and brought us in the best mood, whenever they come !
Lhun in Sara jan 2013

Leave a Reply