Maj 2018 :) / May 2018 :)

Veliko, veliko novic :) … poskušam vse urediti … kmalu bodo tu in fotke tudi !
Preživeli smo čudovite dni v Kobaridu pri moji sestri, imeli smo obisk iz Nizozemske, obiskala nas je Frauke – ena od vzrediteljic Thoombay-a in udeležili smo se klubskega dne ter izobraževanja Positive showdog training by Frauke Neum
… in z vsem tem obogatili naša življenja ♡
Kmalu več ♡!
***
A lot, lots of news :) … I’m trying to edit everything … they’ll be here soon!
We spent wonderful days in Kobarid at my sister’s home, we had a visit from the Netherlands, Frauke visited us as one of the breeders of Thoombay, and we attended the club day and education Positive showdog training by Frauke Neum
… and with all this enriched our lives ♡
Soon more ♡ !

Kobarid
Sandra, Pim, Mikha, Lummel, Shaggy, Jasna in Sandi
Frauke & Thoombay
Klubski dan
Positive showdog training by Frauke Neum

Comments are closed