Mo (Mojchi) se je vrnila v Slovenijo ♡ / Mo (Mojchi) is back in Slovenia ♡

“Življenje” ni vedno lahko in in ni vedno tisto, kar se nam zdi… včasih ubere čisto svojo pot …. in vse kar lahko naredimo je to – da se prilagodimo ….
… In tako smo šli po Chomikino Mo v Avstrijo in jo pripeljali nazaj v Slovenijo.
Na željo njene prve skrbnice Mel, je dobila svoj novi dom pri Brigiti, ki je pred kratkim izgubila Tarino Asiko …
Mel, hvala za vso skrb in ljubezen, ki si jo dajala Mo ♡
Brigita, hvala, ker si Mo sprejela k sebi ♡
Mojchi, srček naš mali … želimo ti srečno življenje pri Brigiti ♡
Prinesi ji veselje in srečo in enako tudi ona tebi ♡
Več fotk: Mojchi … Weissensee -Lienz – Plöcken Pass – Laghetti di Timau – Lokev
***
“Life” is not always easy, and it’s not always what we think … sometimes goes in it’s own way … and all we can do is – to adjust …
…and so we went to collect Mo (daughter of Chomi) in Austria and brought her back in Slovenia.
At the request of her first owner Mel, she got her new home with Brigita, who recently lost Tara’s daughter Asa …
Mel, thank you for all the care and love you gave to Mo ♡
Brigita, thank you for taking Mo in to your family ♡
Mojchi, our little baby … we wish you a happy life with Brigita ♡
Mo, please bring to Brigita happiness and Brigita, please bring happiness to Mo ♡
More photos: Mojchi … Weissensee -Lienz – Plöcken Pass – Laghetti di Timau – Lokev

Comments are closed.