Obiskala nas je Tara, vnukinja Nande ♡ / Tara, Nanda’s granddaughter visited us ♡

Imeli smo zelo poseben obisk danes ♡ … Naš mali dragoceni Diamantek -Tara ♡ … vnukinja naše Nande – VCh Rombon Nanda Devi in  Nelle-ta – JCh A-mas Wan Mi-Zad -Pa, hčerka našega Thagija – Sems Kyi Bu Tha-gi in Ponye – Dang Po Khyi La Ponya (JCh Lost Valley Dga Tshor to Rombon x Ch Ne Wa)
Lucijan in Nadja hvala za prekrasen poletni večer !
***
We had a most special visit today <3 …. Our little sweet precious and rare Diamond – Tara <3 …. granddaughter of Nanda – VCh Rombon Nanda Devi and Nelle – JCh A-mas Wan Mi-Zad -Pa , daughter of our Thagi – Sems Kyi Bu Tha-gi and Ponya – Dang Po Khyi La Ponya (JCh Lost Valley Dga Tshor to Rombon x Ch Ne Wa)
Lucijan and Nadja thank you for a beautiful summer evening!
Nandina Tara 2016Nandina Tara 2Nandina Tara3

Comments are closed.