Sanjam svojo risbo in rišem moje sanje … / I dream my drawing and I draw my dream …

Mislim, da je čas … V tem letu sem ustvarila kar ljubko zbirko risb, tako, da je čas, da jih objavim tudi tukaj :o). Zahvala gre mojemu dragemu možu, ki je imel (in ima še vedno) veliko količino potrpljenja pri razlagi osnov risanja, vsakokratnemu novemu učenju ob novi risbi in neutrudni spodbudi.
Hvala Boris, da lahko rišem svoje sanje ! ♡
Tukajle si lahko s klikom ogledate – Moje Risbe
****
I think it’s time … This year I created this lovely collection of drawings, so it’s time to post them here as well :o). Thanks goes to my dear husband, who had (and still has) a large amount of patience teaching me the basics of drawing, the respective new learning when comes to new drawing and tireless patience.
Thanks Boris, for all your help, so I can draw my dreams! ♡
Here you can view by clicking My Drawings
Nataša in Boris…. Začetki … …. Beginnings
Nataša in Titi 2014… tako gre to danes …… so it goes today

 

 

Leave a Reply