Silgarhi Iain in Demand & Sara Moore

Ian je prispel v  Slovenijo ♡ in moja dolgoletna želja se je izpolnila  !!!
Ian Lokev jun 14Mali Ian prihaja iz Anglije, iz priznane psarne Silgarhi, z dolgoletnimi izkušnjam dveh generacij v vzreji Tibetanskih terierjev. Vzrediteljici sta gospe Sara Moore in Pat Cross.

Zakaj ravno Ian? …. Predvsem zato, ker sem se pred leti zaljubila v njegovo mamo Silgarhi Just Jinx in potrpežljivo čakala na njene otroke :o). Kombinacija, ki so jo spomladi v Angliji naredili z  James-om (Silgarhi Dot.Com) je bila “prava pravljica” zame !

S pomočjo kolegov vzrediteljev, sedaj solastnikov Iana – Primož Peer (Rombon) in Vanja Glavač (Snying Rje Che Ba) je tako Ian našel svoj novi dom v Sloveniji pri Vanji.
Vanja Ian jaz jun14Iana je v Slovenijo pripeljala gospa Sara Moore in nas tudi obiskala. Skupaj smo preživeli prekrasno nedeljo, ki bo za vedno ostala v spominu !
Sara Primoz Titi jaz jun 14Hvala Sara, Pat in Frauke, da ste nam zaupali malega Iana in hvala Primož in Vanja, da sta mi pomagala uresničiti veliko željo !
***
Ian has arrived to Slovenia ♡ and my long-time wish came true!

Little Ian comes from England, from recognized kennel Silgarhi, with many years experience of two generations of breeding Tibetan terriers. The breeders are Mrs Sara Moore and Mrs Pat Cross.

Why Ian? …. Mainly because I fell in love, a few years ago, with his mother Silgarhi Just Jinx and I patiently waited for her kids :o). Combination in the spring in England, they did with James (Silgarhi Dot.Com) and Jinx was the “real fairy tale” for me!

With the help of fellow breeders, now co-owners of Ian – Primož Peer (Rombon) and Vanja Glavač (Snying Rye Che Ba), Ian found his new home in Slovenia at Vanja’s home.

Ian is brought to Slovenia by Mrs. Sara Moore and she also visited us. We spent a beautiful Sunday that will forever remain in our memory!

Thank you Sara, Pat and Frauke for entrusted us a little Ian and thanks Primož and Vanja that helped me realize a big desire!
Ian 2 lokev jun 14

Comments are closed