Thoombay CAC, CACIB, Best male, BOB and BISS – CACIB Lipica 2018

S Thoombay-em sva se udeležila razstave CACIB Lipica 2018, v okviru katere je potekala Specialna razstava Kluba za Tibetanske pasme Slovenije.
Moj komaj 22 mesecev star fant je bil neverjeten ♡ Tako mlad in z zelo malo izkušnjami ter prvič na razstavi v dvorani, se je odrezal odlično ! In čeprav je bil tako zelo, zelo, zelo utrujen na koncu, je ves čas razstave obdržal koncentracijo name ter odlično delal in sodeloval. ♡
Prejel je lep opis sodnice Metode Mikuž, odlično 1 in CAC v razredu vmesnih, nato je sledil CACIB in BM ter nazadnje še BOB in BISS ♡
Poleg pokalov za CAC in BISS smo prejeli tudi nagrade – super krtačo in certifikat “Spomin na Margareta Sundqvist” za BOB in zelo posebno pohvalo Švrk šole “za odlično vodenje psa na razstavi” ♡
Kaj lahko še rečem … :) ?! Moje srce je polno sreče in zelo sem ponosna na mojega zlatega fanta ♡! In … :) … tako zelo, zelo hvaležna  Frauke Neum, Melanie Hill in Sari Moore za odlično pripravljenega na življenje mladička in najlepšega in najboljšega TT fanta na svetu … zame seveda :)!
Bravo Thombay ♡
***
Thoombay and I were on Dog show – CACIB Lipica 2018 where a Special exhibition of Slovenian Club for Tibetan breeds took place.
My young boy Thoombay was amazing. ♡ As young as he is, with a little experience and for the first time in indoor show, was just great ! And even he was so, so, so tired at the end, he was during all show concentrated on me and worked and cooperated superb. ♡
He got very nice description from judge Metoda Mikuž , excellent 1 and CAC in intermediated class, then CACIB and best male, followed BOB and at the end he got also BISS ♡
In addition to the cups for CAC and BISS, we also received awards – a super brush and the certificate “In memory of Margareta Sundqvist” for BOB and very special praise of Švrk school “for excellent dog handling at the show” ♡
What can I say more … :) ?! My heart is full of happiness and I’m so, so, so proud of my golden boy ♡ ! And … :) … so, so, so gratefull to Frauke Neum, Melanie Hill and Sara Moore for best life-ready puppy and most sweet and the best TT boy in the world … for me of course :) !
Way to go Thoombay ♡

Comments are closed