Včasih čudeži pridejo v parih :) ♡ / Sometimes miracles come in pairs :) ♡

Včasih čudeži pridejo v parih :) ♡
… Kdo pravi to ? No… danes tako to pravi naša Titi! :)
Soboljeva dvojčka – Don in Dami sta se ponovno srečala – prvič odkar sta odšla v nove domve ♡
…. in naša hiša je bila polna sreče in veselja ♡
***
… sometimes miracles come in pairs :) ♡
Says who? Well …. today, Titi says so ! :)
Sable twins – Don and Dami together again, for the first time after they went in to new homes ♡
… and our house were full of happines and joy

don-in-dami-lokev-11-16don-in-dami-2-lokev-11-16don-in-dami-3-lokev-11-16don-in-dami-4-lokev-11-16dami-nov-16don-nov16-damidon-in-dami5-lokev16don-in-dami-6-nov-16

Comments are closed.