Kama CAC, BF in BOB🏆

Razstava CAC Trbovlje 2023.
Naša Kama – Sems Kyi Bu Ka Ma La Shi je osvojila CAC, BF in BOB🏆
in s tem tudi (po potrditvi) postala Ch Slo. ❤️🐾❤️🏆
Bravo Brigita in Kama ❤️🐾❤️ Čestitke in hvala !❤️🐾❤️

Comments are closed.